Tarieven

Enkele zaken over ons kantoor van administratieve aard.

Uurtarief
Het standaard uurtarief bedraagt € 250,- tot € 425,- per uur exclusief Omzetbelasting. Afhankelijk van de behandelend advocaat c.q. juridisch adviseur en zijn/haar specialisme en/of het belang van de zaak. Onze vergoeding zal bij aanvang van de werkzaamheden met u worden overeengekomen en vastgelegd. Mocht tussentijds een aanpassing noodzakelijk blijken te zijn, dan zullen nadere schriftelijke afspraken gemaakt worden.

Kosten
Naast het honorarium zullen separaat eventuele deurwaarderskosten, reiskosten en griffierechten/arbitragekosten worden berekend en doorbelast.

Declaratiewijze
Er wordt (in principe) maandelijks achteraf gedeclareerd, waarbij onze facturen binnen zeven dagen betaald dienen te worden. Declaraties zullen zonder begeleidend schrijven verzonden worden. Het kan zo zijn, dat wij werken met voorschotbetalingen, hetgeen vooraf met u wordt besproken. Declaraties van derden, zoals bijvoorbeeld van de Rechtbank, de deurwaarder en dergelijke, worden vooraf als voorschot bij u in rekening gebracht en door ons voldaan.

Algemene voorwaarden
Op al onze offertes, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u hier kunt downloaden, inzien en printen.

Compliance
Wij zijn wettelijk verplicht gesteld al onze cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen betekent dit dat er minimaal een kopie van een identiteitsbewijs van een rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overgelegd en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij natuurlijke personen vragen wij tevens een kopie van het identiteitsbewijs. Mocht het zo zijn dat op onze aan u te leveren dienstverlening de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) van toepassing is, geldt een uitgebreidere identificatieplicht, die wij met u in persoon zullen bespreken. Voor meer vragen, neem contact met ons op.