Scherper toezicht éénmalige loterijen

De Kansspelautoriteit (hierna te noemen: “KSA”) gaat scherper toezicht houden op éénmalige loterijen naar aanleiding van het steeds vaker uitbesteden van de organisatie en uitvoering van incidentele loterijen aan derde partijen.

De KSA past haar beleid aan door expliciet te stellen dat de vergunninghouder te allen tijde verantwoordelijk is voor de naleving van de vergunningvoorschriften. De vergunninghouder en de derde die de loterij organiseert/uitvoert, moeten een schriftelijke overeenkomst vaststellen, zodat de KSA de uitbestedende partij op naleving van de vergunningvoorschriften kan controleren. Ook wordt het voor de KSA mogelijk voorwaarden te stellen als het vermoeden bestaat van risicovolle uitbestedingsconstructies.

Voorwaarden éénmalige loterij

Aanvragen
Als de prijzen en premies bij de éénmalige loterij minder bedragen dan € 4.500,-, dan is de gemeente waarin de trekking/trekkingen plaatsvinden bevoegd om een éénmalige vergunning te verlenen. Gaat het om bedragen die hoger zijn dan € 4.500,-, dan is de KSA bevoegd om de vergunning te verlenen.

40 procent
Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij moet aan het doel van algemeen belang worden afgedragen. Van de opbrengst kan maximaal dus 60% worden afgetrokken om aan kosten e.d. te voldoen.

13 trekkingen
Gedurende de looptijd van de vergunning mogen er maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij elke trekking mogen wel meerdere prijzen worden verloot.

6 maanden 
De vergunning is 6 maanden geldig. Alles (verkoop loten en reclame) dient binnen deze 6 maanden plaats te vinden.

Uitbesteden
De vergunninghouder kan de organisatie en/of de uitvoering van de éénmalige loterij uitbesteden aan een derde. De vergunninghouder dient daarvoor een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de uitbestedingspartij, waarin in elk geval staat beschreven welke onderdelen worden uitbesteed.

Financiële verplichtingen 
Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend bij de gemeente of de KSA, afhankelijk van wie de vergunning verleende. Daarbij moet overlegd worden:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier ‘Rekening en verantwoording’;
  • Een beoordelingsverklaring van de accountant over het ingevulde formulier;
  • Het proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris;
  • De bewijsstukken van de besteding van de netto-opbrengst van de loterij.

Belastingen
Over de loterij is kansspelbelasting verschuldigd.

Aan de aanvraag van een vergunning zijn kosten verbonden. Deze kosten, variërend van € 226,- t/m € 2.268,-, lopen op wanneer de waarde van de prijzen en premies oplopen.

Weet u niet of uw overeenkomst aangaande de organisatie en/of uitvoering van de éénmalige loterij voldoet aan de eisen van de KSA, of heeft u andere vragen over het voorgaande? Neem gerust contact met ons op.