Een forumkeuzebeding in algemene voorwaarden: geldig als de algemene voorwaarden via een hyperlink worden verstrekt?

Blog Frumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Een forumkeuzebeding is een artikel waarin is aangegeven dat partijen een specifieke rechter bevoegd verklaren om zich uit te laten over een geschil tussen de partijen. Een dergelijk beding komt voor in overeenkomsten tussen twee Nederlandse partijen, maar is vooral interessant wanneer het gaat om een overeenkomst met een buitenlandse partij. Als u veel zaken doet met buitenlandse partijen is het doorgaans wenselijk om in uw algemene voorwaarden op te nemen dat de Nederlandse rechter bevoegd is, om te voorkomen dat  een trip naar het buitenland gemaakt moet worden voor een juridische procedure.

Maar er gelden regels voor de wijze waarop een forumkeuzebeding in algemene voorwaarden wordt opgenomen en hoe de algemene voorwaarden vervolgens worden verstrekt. Als die regels niet goed worden gevolgd, kan het zijn dat het forumkeuzebeding niet van toepassing is tussen de partijen. Dan wordt teruggevallen op de regels van het recht en moet uw onderneming bij een geschil mogelijk toch in het buitenland voor de rechter verschijnen.

Over de wijze waarop de algemene voorwaarden, met daarin een forumkeuzebeding, kunnen worden verstrekt, heeft de EU-rechter (het Hof van Justitie) zich onlangs uitgelaten. Het ging in die zaak over een forumkeuzebeding in algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden niet direct waren toegestuurd aan de wederpartij. In plaats daarvan konden de algemene voorwaarden worden geraadpleegd en gedownload via een hyperlink, die was opgenomen in de overeenkomst.

Het Hof van Justitie moest aldus oordelen of het forumkeuzebeding van toepassing was, nu deze was opgenomen in algemene voorwaarden waarnaar in de overeenkomst middels een hyperlink een verwijzing werd gemaakt. Daarbij toetste het Hof met name of het verwerken van een hyperlink in de algemene voorwaarden kon worden gezien als een wijze van (geldige) mededeling van de algemene voorwaarden.

Het Hof van Justitie oordeelde als volgt: als in de overeenkomst wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en deze middels een hyperlink kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt, dan zijn de algemene voorwaarden daadwerkelijk medegedeeld aan de contractspartij en is het forumkeuzebeding daarin aldus van toepassing tussen partijen. Daarbij is wel van belang dat de hyperlink werkt en dat de algemene voorwaarden op relatief eenvoudige wijze kunnen worden geopend.

Op basis van deze uitspraak van het Hof is aldus verduidelijkt dat een forumkeuzebeding ook geldig is, als deze is opgenomen in algemene voorwaarden die zijn verstrekt via een hyperlink in de overeenkomst. Het is dus niet altijd nodig om de algemene voorwaarden als een bijlage aan de overeenkomst te hechten of deze per e-mail mee te sturen. Dat een hyperlink ook een mogelijkheid is, kan vooral handig zijn als een onderneming de algemene voorwaarden regelmatig wijzigt. Maar let er dus wel op dat de hyperlink goed werkt!

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons kantoor op.

Mw. mr. Emmaly Hartman
Advocaat +31 (0)73-6911979 Stuur bericht