PEIL-Uitspraak relevant voor Online Gambling Operators

Wanneer een pokeraar online wenst te pokeren, dan dient hij hiervoor een account aan te maken op een platform dat online pokergames aanbiedt. Veelal betekent dit, dat de toekomstige speler algemene voorwaarden accepteert waarop hij geen invloed kan uitoefenen en welke hij in de toekomst niet zal kunnen wijzigen. Vaak is een forumkeuzebeding onderdeel van algemene voorwaarden. Alhoewel dit geen problemen hoeft op te leveren, kan een forumkeuzebeding zeer nadelig zijn voor de online pokeraar.

Stel dat een consument vanuit Slovenië een account aanmaakt op een pokerwebsite vanuit Malta, die haar diensten onder andere gericht op Slovenië aanbiedt, dan is het niet ondenkbaar dat in de algemene voorwaarden die de consument moet accepteren een beding is opgenomen dat stelt dat de gerechten van Malta bevoegd zijn om contractuele geschillen te beslechten. Als de consument vervolgens een geschil heeft met de exploitant van de website, heeft de consument dus een grote achterstand indien hij of zij zou moeten procederen in Malta.

De Europese wetgeving beschermt consumenten bij contractuele geschillen. Zo stelt artikel 18 van verordening nr. 1215/2012 dat rechtsvorderingen die door een consument worden ingesteld tegen de wederpartij bij een overeenkomst, kunnen worden gebracht voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft. De grote vraag is of een zeer actieve en succesvolle pokeraar als consument kan worden beschouwd.

Deze vraag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beantwoord n.a.v. een prejudiciële vraag gesteld door de hoogste rechterlijke instantie van Slovenië. Allereerst stelt het Hof dat voor de beantwoording van de vraag of een actieve pokeraar als consument kan worden beschouwd, moet worden geabstraheerd van de vraag of:

  • de gewonnen bedragen (het winnen van meer dan € 200.000 in een jaar waarmee in het levensonderhoud word voorzien, is niet van belang voor de vraag of de pokeraar een consument is of niet); en
  • de kennis en kunde van de betrokkene over het spel. Subjectieve elementen zoals kennis en kunde behoren niet tot de afwegingen van de vraag of iemand consument is of niet, aldus het Hof.

Wel mag worden gekeken naar de regelmaat en de duur van spelen. Dit is echter niet een op zichzelf staand criterium. Iemand die iedere werkdag gemiddeld 9 uur pokert, is niet om die reden direct geen consument meer. Tevens kan van belang zijn of iemand in zijn woonplaats staat ingeschreven als professionele beroepsmatige pokerspeler, of hij sponsors heeft of anderszins zijn diensten als pokerspeler aanbiedt. Wanneer dit het geval is, kan dat betekenen dat iemand geen consument is, maar een beroeps- of bedrijfsmatige speler.

Conclusie

In beginsel wordt de eerdere jurisprudentie van het Hof bevestigd en geldt dus dat een zeer actieve en succesvolle pokeraar een consument is. Dit is onder andere van belang doordat hij of zij eenzijdig de algemene voorwaarden van een pokerwebsite-exploitant heeft geaccepteerd. Dit is slechts anders wanneer hij of zij bijvoorbeeld staat ingeschreven als beroepsmatig pokeraar en gesponsord wordt voor zijn diensten als professioneel pokeraar. Slechts in het laatste geval verliest de pokeraar zijn kwalificatie als consument.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande onderwerp, de nieuwe Wet op de Kansspelen op afstand en de gevolgen die hieraan verbonden zijn voor de online kansspelmarkt, neem gerust contact met ons op.

mr. E.J.H. van Namen
Advocaat